Јане Ченто до Муковски: Те поздравија браќата што лежат во затвор заради тебе осудени на повеќе од 300 години со зборовите…

Крсто те поздравија браќата што лежат во затвор заради тебе осудени на повеќе од 300 години со зборовите…..

Чувај се од силата на врзан човек ‼️

Кога тогаш ќе се сретнете !!

Ти си знаеш.

SHARE