Маркетинг

Цени за политичко рекламирање за Предвремени Парламентарни Избори во Република Северна Македонија 2020 година: